E-shop a ľubovoľný ERP systém

ShopCentrik je dokonale prepojený s radou účtovných systémov a je možné ho prepojiť s ľubovoľným ďalším.

Nie je prepojenie ako prepojenie

Na českom trhu nenájdete podobný systém ako je ShopCentrik, ktorý by komunikoval na sofistikovanej úrovni s tak veľkou množinou informačných systémov (ERP systém). Slovo prepojenie v terminológií našej spoločnosti predstavuje robustný, stabilný, efektívny a plno automatizovanú komunikáciu medzi e-shopem a ERP systémom, nie primitívne, ručne vyvolávané importy dát, alebo prepojenie, ktoré nedokáže prenášať iba zmenené položky. Až vám bude naše konkurencia rozprávať, že je jej systém napojený na ERP systém "XY" nebo "ZY", buďte obozretný a chcite o technológií a princípu prepojenia vedieť všetko, pretože kvalita a efektivita prepojenia pre vás bude veľmi významná a ovplyvní budúce náklady na prevádzku i služby, ktoré budete klientom môcť poskytovať.


Ukážka architektúry prepojenia ShopCentriku s ľubovoľným ERP systémom. Rozhodujúcu roľu
tu má Engine výmeny dát, ktorý dokáže komunikovať prostredníctvom škály protokolov.
 

Technológie prepojení

Vzájomnú výmenu dát zaisťuje veľmi zložitá aplikácia (významné know-how spoločnosti NetDirect), ktorá je inštalovaná u zákazníka. Komunikácia je unikátna v tom, že sa z ERP systému na e-shop prenášajú iba zmenené informácie týkajúce sa tovaru a klientov. Vďaka tomu dochádza k minimalizácii výmeny dát medzi ERP systémom zákazníka a e-shopem. V praxi to znamená, že môžete mať v ERP systému 20 000 skladových kariet, ale pokiaľ sa od doby minulej aktualizácie (napr. 20 minútové intervaly) zmenilo napríklad 130 položiek (zmenené, odstránené, nové), sú na e-shop prenesené iba zmeny a zákazníkovo pripojenie na Internet je minimálne zaťažované prenosom dát.

Naša unikátna technológie je overená praxou u stoviek zákazníkov a je bezproblémová. Samozrejmosťou je, že sa dokáže automaticky vysporiadať s poruchami zákazníkovho pripojenia na Internet a tiež s dočasnými nedostupnosťami ERP systému.

Použité technológie:

• Microsoft .NET
• Microsoft SQL 2000 a SQL 2005
• Microsoft BizTalk Server 2006
• XML

Výhody napojenia na ERP systém

Dáta týkajúce sa produktov sú vytvárané a spravované iba na jedinom mieste - v ERP systému zákazníka. Zamestnanci pracujú s dôverne známym prostredím svojho informačného systému, nemusia ho opúšťať a učiť sa ovládať ďalší software. Internetový obchod tieto dáta automaticky získava a sám sa aktualizuje. Sofistikovaný systém výmeny dát prenáša iba zmenené položky, nie celé množiny dát. Na druhú stranu vznikajú dáta pri prevádzke e-shopu. Noví zákazníci i objednávky sa potom automatizovane prenášajú do účtovného systému, bez zásahu ľudskej ruky. Klienti sú tzv. synchronizovaní a v obidvoch systémoch sa vyskytujú identické informácie. Obojsmerné prepojenie poskytuje také obrovské výhody nakupujúcim v prípade, že sa internetový obchod stane skutočnou predĺženou rukou ERP systému. Menujme služby ako napríklad on-line stavy skladu, on-line prehľad zákaziek vrátane ich stavov, on-line výstrahy neuhradených faktúr ap.

Zhrnutie hlavných výhod

  • Dáta sú získavané iba na jedinom mieste a to v ERP systému
  • E-shop je automaticky aktualizovaný dátami z ERP systému
  • Dáta objednávok a nových klientov sú automaticky ukladané do ERP systému
  • Nízke nároky na konektivitu, vďaka tomu, že sa na e-shop prenášajú iba zmeny
  • Zabezpečené prenosy dát a kaskáda bezpečnostných opatrení
  • Vylúčenie ľudského faktoru a vylúčenie chýb spôsobených týmto faktorom
  • Nízka prevádzková réžia

Hlavné nevýhody

  • Náročnosť prepojenia oboch systémov - je však na strane dodávateľa a nášho zákazníka nijako nezaťažuje
  • Ostatné nie sú známe