Nízké prevádzkové náklady

Prevádzková réžia aplikácie je veľmi dôležitým faktorom, ktorý by rozhodne mal byť zvažovaný vedľa jednorazových nákladov na zhotovenie internetového obchodu. ShopCentrik vyniká i v tomto ohľade. Viac sa môžete dozvedieť v tomto článku.

Zníženie mzdových nákladov a obmedzenie ľudského faktoru

Internetový obchod bežiaci na ShopCentriku je možné plne automatizovane prepojiť s celou radou ekonomických systémů. Ich aktuálny počet môžete nájsť v sekcii Prepojené ERP systémy.

Vďaka tomu sú dáta (tovar, kategórie, klienti, cenníky ap.) vytvárané a udržiavané iba na jedinom mieste a to v podnikovom systéme, ktorý pracovníci dokážu rutinne obsluhovať a nemusia sa učiť obsluhe ďalšej aplikácii.

Na druhú stranu sú dáta vytvorené na e-shopu (noví klienti, objednávky) automaticky prenášané do ekonomického systému. Tím sa obmedzuje pôsobenie ľudského faktoru spôsobujúceho chyby. Predstavte si napríklad denné prepisovanie päťdesiat až stoviek objednávok do informačného systému (z e-mailov či z administrácie).

Už tento malý počet predstavuje netvorivú a úplne neefektívnu prácu. Predstavíte si potom rády niekoľko stoviek objednávok denne, pochopíte, že internetový obchod nie je možné prevádzkovať bez napojenia na ERP systém. Viac sa môžete dočítať v článku Prečo prepojiť ERP systém a e-shop.

Nízke nároky na konektivitu do internetu

Vzájomnou výmenou dát medzi internetovým obchodom a ekonomickým systémom zaisťuje sofistikovaná aplikácia, ktorá je inštalovaná u zákazníka. Komunikácia je unikátna v tom, že sa z ERP systému na e-shop prenáša iba zmenené informácie týkajúce sa tovaru a klientov. Vďaka tomu dochádza k minimalizácii výmeny dát medzi ERP systémom zákazníka a e-shopom. V praxi to znamená, že môžete mať v ERP systému 20 000 skladových kariet, ale pokiaľ sa od doby minulej aktualizácie (napr. 20 minútové intervaly) zmenilo napríklad 130 položiek (zmenené, odstránené, nové), sú na e-shop prenesené iba zmeny a zákazníkove pripojenie na Internet je minimálne zaťažované prenosom dát.

Nulové investície do hardwaru a softwaru vďaka možnosti hosťovania aplikácie

Prevádzka aplikácie internetového obchodu vyžaduje hardwarovú a softwarovú infraštruktúru. Najmä sa jedná o webové a databázové servery, licenčný software, sieťové prvky, zálohovacie zariadenia a pripojenia na kostru internetu. Naša spoločnosť však ako súčasť komplexnej dodávky poskytuje webhosting (hosting) aplikácií na našich serveroch. Pre klienta to znamená nulové investície do zmienených položiek. Klient potom iba hradí náklady spojené s prevádzkou aplikácie formou hostingu. Náklady sú transparentné a vždy zodpovedajú zmluvným podmienkam. Poskytovanie hostingových služieb je voliteľné a naša spoločnosť sa nebráni umiestneniu aplikácií mimo naše servery na servery zákazníkov.

Efektívny marketing a zníženie nákladov na reklamu

Vďaka vstavaným marketingovým nástrojom, ktorými ShopCentrik disponuje, je možné budovať návštevnosť a získavať nových návštevníkov veľmi lacno a efektívne.  Viac sa môžete dozvedieť v článku Internetové obchody a marketingové nástroje.