Bezpečie pre váš internetový obchod je u nás na prvom mieste

Bezpečné nákupy cez e-shop

Pohodový výber tovaru z domova cez internetový obchod na platforme ShopCentrik je predovšetkým bezpečný pre zákazníkov jeho prevádzkovateľa. Bezpečnosť e-shopu patrí k hlavným bodom, ktorými sa pri jeho tvorbe spoločnosť NetDirect zaoberá.

Kvalitný webhosting pre váš funkčný e-shop

Súčasťou eshop riešenia ShopCentrik je webhosting na serveroch spoločnosti NetDirect, ktoré vašim projektom poskytnú bezpečie. Využívame kvalitné a výkonné servery od Microsoftu (Microsoft SQL 2008 Server, Microsoft Windows Server 2008). Prevádzkovateľ e-shopu má teda istotu, že všetko  pobeží tak, ako má.

Vďaka webhostingu prevádzkovateľ e-shopu ušetrí náklady spojené so zaobstaraním vyššie uvedenej  techniky. Hradí iba mesačné webhostingové poplatky, ktoré zodpovedajú zmluvným podmienkam.
Webhosting poskytuje klientom diskový priestor, procesorový výkon, FTP prístup, správu (inštaláciu bezpečnostných patchov, nastavovanie zabezpečovacích mechanizmov, správu DNS záznamov, prevádzku e-mailového servera, prístup k internetu) a pod.

Poistenie do výšky 20 miliónov korún

Všetky internetové obchody spoločnosti NetDirect (na platformách ShopCentrik aj FastCentrik) sú poistené na 20 miliónov korún. Poistná zmluva sa vzťahuje na škody spôsobené na európskom území a poskytuje ochranu v prípadoch, že by NetDirect svojou činnosťou spôsobil klientom škodu na zdraví, majetku alebo finančnú stratu. Môže sa jednať napríklad o chybu spôsobenú ľudským faktorom, priame materiálne škody (napr. v dôsledku poškodenia serverov), chyby v algoritmoch a pod.

Možno vás však zaujme, že po celú dobu, čo je spoločnosť NetDirect poistená, nedošlo k nahláseniu jedinej poistnej udalosti. Keby však taký problém nastal, je nutné ho bezodkladne nahlásiť spoločnosti NetDirect, ktorá je povinná príčinu odstrániť. Poisťovňa následne vyžaduje dokumentovanie celého prípadu a vyčíslenie vzniknutých škôd.

Integrovaný systém riadenia

Spoločnosť NetDirect taktiež využíva integrovaný systém riadenia podľa ČSN EN ISO 9001:2009 (Quality Management System) a ČSN EN ISO 14001:2005 (Enviromental Management System), čo napomáha efektívnemu riadeniu, rozvoju a zvýšeniu transparentnosti procesov.