Slovník

V slovníku nájdete výrazy týkajúce sa obchodovania na internete, ERP systémov a programovacích technológií. Výrazy sú zotriedené abecedne. Konkrétny výraz môžete nájsť dvomi spôsobmi. Prvým je nájdenie na konkrétnej stránke slovníka, druhým použitie vyhľadávacieho políčka v ľavej hornej časti webu.

21. 04. 2010

Copywriter

Copywriter je špecialista, ktorého úlohou je písať čitateľné, zrozumiteľné a obchodne úspešné texty, ku ktorým patria napríklad reklamné texty, textová časť webových stránok, tlačové správy, PR články, texty katalógov. Môže tiež vytvárať návrhy sloganov a názvov. Súhrn…

21. 04. 2010

Copywriting

Copywriting je činnosť, ktorá zahŕňa písanie čítaných a obchodne úspešných textov, textov určených pre webové stránky, PR článkov, tlačových správ, reklamných textov a pod., ktoré vytvára špecialista volaný copywriter.

21. 04. 2010

Linkbuilding

Linkbuilding je jedným z nástrojov internetového marketingu a znamená budovanie spätných odkazov, ktorých cieľom je zvýšenie návštevnosti vášho webu. Spätné odkazy môžu byť interné alebo externé, pričom pre váš web sú dôležitejšie externé spätné odkazy, smerujúce z cudzích…

10. 12. 2009

CETELEM - splátkový predaj

Spoločnosť CETELEM ČR, a. s., ponúka nakupujúcim na e-shopoch možnosť jednoduchého a rýchleho nákupu tovaru na splátky.

11. 02. 2009

Klíčové slovo (keyword)

Klíčové slovo neboli keyword. Klíčové slovo má specifický význam v marketingovém jazyce.

06. 02. 2009

PageRank

PageRank je hodnota (číslo), ktorú vyhľadávač Google priradí každej internetovej stránke. Vyjadruje dôveryhodnosť a kvalitu internetovej stránky.

13. 11. 2008

Google analytics

Jedny z najdokonalejších voľne dostupných štatistík na svete.

13. 11. 2008

Flash

Technológia určená na tvorbu a prehrávanie animácií obsahujúcich video aj audio priamo na webe.

13. 11. 2008

Impresia

Pojem impresie úzko súvisí so zobrazením bannera. Bannerové kampane sa totiž často kupujú na počet impresií. V tom prípade platíte napríklad čiastku za 1 milión zobrazení vášho bannera.

13. 11. 2008

Banner

Banner je známy reklamný štvorček alebo obdĺžnik. V minulosti bol veľmi obľúbený, istý čas bol takmer unikátnou formou reklamy na internete. Postupom času však ľudia začali bannery prehliadať, resp. podvedome ignorovať (bannerová slepota).

13. 11. 2008

Miera prekliknutí

Miera prekliknutí (CTR je skratka z anglického click through rate) je pomer počtu prekliknutí k počtu zobrazení reklamného prvku (banner, textový inzerát) a vypovedá o účinnosti danej reklamy. Miera prekliknutí sa udáva v percentách.

13. 11. 2008

Click-rate

Pomer počtu kliknutí k počtu zobrazení reklamného prvku - vypovedá o účinnosti danej reklamy.

30. 09. 2008

Konverzný pomer internetových obchodov

Konverzný pomer je zaklínadlom e-commerce a stretnete sa s nim v takmer každom článku o obchodovaní na internete. Čo to teda je? Konverzný pomer je percentuálne vyjadrenie úspechu pri "pretavovaní" prostej návštevnosti do tzv. konverzie, cieľa. Ciele môžu byť…

30. 09. 2008

PPC

Skratka PPC (Pay Per Click - platba za preklik) znamená, že inzerujúci platí za reklamu až vtedy, keď dôjde k prekliknutiu a odchode návštevníka na jeho web či e-shop.

31. 07. 2008

VENTUS software - modulárny programový systém

Informačný systém VENTUS je otvorený modulárny programový systém pre realizáciu komplexného riešenia v oblasti ekonomiky, komunikácie, logistiky a odbytu. Využíva najmodernejšie informačné technológie a je plne orientovaný na internetové komunikačné rozhranie.

29. 07. 2008

OR-SYSTEM - informačný systém

Informačný systém OR-SYSTEM je určený pre široké spektrum výrobných a obchodných organizácií s kusovou, malosériovou, sériovou a hromadnou výrobou. Hlavným poslaním OR-SYSTEMu je pomôcť svojmu užívateľovi pri uchovaní a posilnení jeho konkurenčnej výroby zabezpečením…

29. 07. 2008

SHOPTRONIC - informačný systém

Systém SHOPTRONIC spĺňa všetky požiadavky, ktoré kladie moderná veľkoobchodná firma na spoľahlivý viacužívateľský informačný systém. Jeho významnou vlastnosťou je schopnosť komunikovať so vzdialenými pracoviskami (pobočky, díleri), ktoré sú vybavené rovnakým typom softwaru. Tento…

29. 07. 2008

Lawson M3 - komplexný Enterprise Management System

Lawson M3 Enterprise Management System (predtým Movex, Movex3) je navrhnutý špeciálne pre podporu organizácií, ktoré tvoria, menia a udržiavajú procesy. Procesy týchto spoločností sú často veľmi komplexné, oborovo špecifické a často medzinárodné vo svojom rozsahu. Tento…

29. 07. 2008

Movex (Movex3) - podnikový informačný systém

Movex je plne integrovaný podnikový informačný systém, ktorý poskytuje potrebnú podporu v oblasti logistiky, výroby, financií, marketingu a personalistiky. Z hľadiska funkčnosti je jedným z najmodernejších podnikových informačných systémov, ktoré sú dnes na…